ประชาสัมพันธ์:

×
อธิบายเวอร์ชั่นดาวน์โหลดมือถือ
  • 1
  • 2
  • 3
เข้าสู่เกมส์

>หลังจากสแกน QR code สำเร็จ ขั้นตอนเข้าสู่เกมส์โปรดดูด้านล่าง
>(แนะนำให้ทำตามขั้นตอนโดยละเอียด)

>2-1.จะนำคุณมาสู่หน้าล็อกอินเข้าระบบ